Heb je vragen? Bel dan: 078-6313211 of stuur een mailtje naar info@lijst-in.com

Bezoek onze winkel!

Privacy beleid

Privacy beleid – algemeen beleid inzake verwerking van persoonsgegevens

Deze tekst licht toe waarom en hoe Leot Design B.V. (Lijst-IN) persoonsgegevens van externe personen verwerkt. Deze verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679, beter bekend als de GDPR (of AVG).

Je persoonsgegevens worden verwerkt door:

Leot Design B.V. (Lijst-IN), Vriesestraat 158, 3311 NS Dordrecht.
KvK nummer: 23055915

Deze privacy richt zich tot:

  • Onze klanten, prospecten en hun personeel
  • Onze leveranciers en hun personeel
  • Alle personen waarmee wij in het kader van onze activiteiten in contact komen, ofwel via onze website, via persoonlijke contacten, op beurzen, door het schriftelijk of telefonisch aanvragen van informatie enz.

Wij verwerken jouw gegevens uitsluitend in het kader van onze gebruikelijke bedrijfsactiviteiten: facturatie en boekhouding van verkopen en aankopen, leveren en ontvangen van goederen, het voeren van promotie en publiciteit, het onderhouden van de klanten-en leveranciersgegevens, het verbeteren van onze producten en diensten enz.

Wij beperken ons steeds tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten.

Het gaat over de gegevens die jij ons aan ons verstrekt, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer enz. Die gegevens verkrijgen wij van jou door het invullen van onze contactformulieren, of doordat jij ons deze zelf bezorgt voor de totstandbrenging van onze handelsrelatie. Doordat jij ons deze gegevens verstrekt, geef jij aan dat jij ons toestemming geeft deze gegevens te verwerken.

De rechtsgronden voor de verwerking van deze gegevens zijn te vinden in de GDPR-verordening en zijn: het uitvoeren van de overeenkomst die ons bindt, onze gerechtvaardigde belangen als onderneming of in voorkomend geval de uitdrukkelijke toestemming die jij ons geeft voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dat nodig is, en niet langer dan de wettelijke termijn die in Nederland voor boekhoudkundige documenten is vastgelegd.

Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens adequaat te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik.

Jouw persoonsgegevens worden – zonder jouw uitdrukkelijke toestemming – niet doorgegeven aan derden. Om je bestelling te kunnen voltooien, geven wij jouw gegevens wel door aan pakketvervoerders als dat nodig is voor de levering van de bestelde goederen volgens art. 6 (1) 1 lit. b AVG. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die je tijdens het bestelproces hebt geselecteerd, geven wij de voor de verwerking van de bestelling verzamelde betalingsgegevens door aan de bank die belast is met de afhandeling van de betaling en, in voorkomend geval, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder of aan de geselecteerde betalingsdienst. Sommige van die gegevens worden door de geselecteerde betalingsdienstaanbieders zelf verzameld als je een rekening bij hen opent. In dat geval moet je jezelf tijdens het bestelproces met jouw toegangsgegevens bij jouw betalingsdienstaanbieder registreren. Hierbij is de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Jouw gegevens kunnen echter – zelfs zonder jouw uitdrukkelijke toestemming – wel worden doorgegeven aan overheidsinstanties, zoals de btw-administratie, die zich op een wettelijke basis kunnen beroepen.

Je kunt de uit hoofde van de Algemene verordening gegevensbescherming de aan jou toegekende rechten uitoefenen en jouw persoonsgegevens:

  • inzien
  • laten verbeteren of beperken
  • laten overdragen
  • laten verwijderen

Daarvoor kan je contact met ons opnemen via e-mail: info@lijst-in.com of per post op bovenvermeld adres. Bij elke vraag tot inzage, wijziging of schrapping moet je een identiteitsbewijs aanleveren.

Als je het niet eens bent met de manier waarop jouw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Cookies en webanalyse

Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren, jou in staat te stellen bepaalde functies te gebruiken om geschikte producten te tonen, of om marktonderzoek uit te voeren, maken sommige pagina’s van deze website gebruik van zogenaamde cookies. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens art. 6 (1) 1 lit a AVG die doorslaggevend zijn bij het afwegen van belangen.
Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch op jouw eindapparaat wordt opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd nadat je de browsersessie afsluit, dat zijn de zogenaamde sessiecookies. Andere cookies worden op het apparaat van de eindgebruiker opgeslagen en stellen ons in staat jouw browser te herkennen wanneer je ons opnieuw bezoekt (permanente cookies).
Om de bewaartermijn van cookies te controleren, gebruik je de overzichtsfunctie in de cookie-instellingen van jouw webbrowser. Je kunt jouw browser zo configureren dat deze je informeert wanneer een pagina cookies gebruikt en per geval beslist of je de cookies op een bepaalde website of in het algemeen wilt accepteren of weigeren.
Elke browser heeft een ander beleid voor het beheren van de cookie-instellingen. Het browserbeleid wordt beschreven in het Help-menu van elke browser en legt uit hoe je jouw cookie-instellingen kunt wijzigen. Raadpleeg de onderstaande links om te zien hoe je de instellingen in jouw browser kunt wijzigen:

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies jouw toegang tot sommige functies van onze website kan beperken.

Raadpleeg de lijst met cookies die we op onze website gebruiken.